ReMig

ReMig je registrem pacientů s migrénou, léčených cílenou biologickou léčbou – anti-CGRP protilátkami.  Správcem registru je nadační fond Hedalga ve spolupráci s výborem Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP (Czech Headache Society). Cílem registru je shromažďovat data o efektivitě a tolerabilitě této moderní léčby v České republice a přispět tak k jejímu dalšímu správně zvolenému a bezpečnému podávání. Registr je otevřený všem centrům pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy.

Kontakty v případě zájmu o účast v registru:

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., ředitel, Value Outcomes s.r.o, Praha,
e-mail: tomas.dolezal@valueoutcomes.cz


Value Outcomes s.r.o, Praha, e-mail: …@valueoutcomes.cz

MUDr. Tomáš Nežádal, PhD., předseda CHS, koordinátor registru za Hedalga, e-mail: nezadadal@gmail.com

 

 

 

Nadační fond Hedalga

IČO: 09407782
Blahoslavova 72/4, 750 02 Přerov
Číslo účtu nadačního fondu u KB :  123-2194760217/0100

 

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

fond@hedalga.cz
+420 776 766 962

Partneři: