Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy

 

Headache Centrum Praha

ADRESA: Budečská 33, 120 00 Praha 2
LÉKAŘ: MUDr. David Doležil, Ph.D.,MBA
TELEFON: 273 130 398
MAIL: info@dadomedical.cz

Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace hl.m.Praha

ADRESA: Spálená 12, 110 00 Praha 1
LÉKAŘ: MUDr. David Doležil, Ph.D.,MBA
TELEFON: 224 947 113
MAIL: david.dolezil@tiscali.cz

Neurologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice

ADRESA: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
LÉKAŘ: Prim. MUDr. Jolana Marková, FEAN
TELEFON: 261 083 851
MAIL: jolana.markova@ftn.cz; jola.markova@seznam.cz

Neurologická klinika, LF MU a Fakultní nemocnice Brno

ADRESA: Jihlavská 20, 625 00 Brno
LÉKAŘ: MUDr. Lenka Klemová
TELEFON: 532 232 364
MAIL: klemova.lenka@fnbrno.cz

Neurologie Brno s.r.o.

ADRESA: Makovského nám.2, 616 00 Brno
LÉKAŘ: as. MUDr. Ingrid Niedermayerová
TELEFON: 777 156 224
MAIL: centrum@neurologiebrnosro.cz, ingrid.niedermayerova@gmail.com

Neurologická klinika FN a LF UK v Plzni

ADRESA: alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
LÉKAŘ: as.MUDr.Rudolf Kotas, Ph.D
TELEFON: 377 103 415
MAIL: kotas@fnplzen.cz

Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

ADRESA: I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
LÉKAŘ: MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.
TELEFON: 588 443 423
MAIL: andrea.bartkova@fnol.cz, ABartkova@seznam.cz

I. Neurologická klinika  LF MU a FN u sv. Anny v Brně

ADRESA: Pekařská 53, 656 91 Brno
LÉKAŘ: MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.
TELEFON: 543 182 676
MAIL: pavel.rehulka@fnusa.cz

Neurologické oddělení, Ústav klinických neurooborů, Ústřední vojenská nemocnice

ADRESA: U Vojenské nemocnice 1/1200, 16902 Praha 6
LÉKAŘ: MUDr.Dana Čtrnáctá
TELEFON: 973 203 226
MAIL: dana.ctrnacta@gmail.com

Institut neuropsychiatrické péče

ADRESA: Křižíkova 22, 186 00 Praha 8
LÉKAŘ: MUDr.Tomáš Nežádal, Ph.D.
TELEFON: 222 201 020
MAIL: nezadal@gmail.com

Neurologické oddělení a iktové centrum  Městská nemocnice Ostrava

ADRESA: Nemocniční 20, 728 80 Ostrava
LÉKAŘ: as. MUDr. Lukáš Klečka
TELEFON: 596 194 675
MAIL: lukas.klecka@mnof.cz, kleckaluk@gmail.com

Neurologická klinika FN Hradec Králové

ADRESA: Sokolská 581,  500 05 Hradec Králové
LÉKAŘ: MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D.
TELEFON: 495 835 255
MAIL: zbysek.pavelek@fnhk.cz

Neurologická klinika, FN Ostrava

ADRESA: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
LÉKAŘ: MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
TELEFON: 597 371 111
MAIL: michal.bar@fno.cz

Krajská zdravotní,a.s. Nemocnice Most, neurologické oddělení

ADRESA: J.E.Purkyně 270, 434 01 Most 1
LÉKAŘ: MUDr.Jan Rejda
TELEFON: 478 032 353
MAIL: jan.rejda@kzcr.eu

Headache Centrum Praha

ADRESA: Nemocniční 20, 728 80 Ostrava
LÉKAŘ: as. MUDr. Lukáš Klečka
TELEFON: 596 194 675
MAIL: lukas.klecka@mnof.cz, kleckaluk@gmail.com

Neurologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha

ADRESA: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
LÉKAŘ: MUDr. Eva Medová
TELEFON: 267162380
MAIL: eva.medova@seznam.cz

Neuromed Zlín

ADRESA: Kotěrova 5546, 760 01 Zlín 1
LÉKAŘ: MUDr.Monika Záhumenská
TELEFON: 576 000 232
MAIL: zahumenska@seznam.cz

Nemocnice Strakonice - neurologické oddělení

ADRESA: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
LÉKAŘ: MUDr. Pavel Houška
TELEFON: 383 31 4258
MAIL: pavel.houska@nem.strakonice.cz

Nemocnice Jihlava - neurologické oddělení

ADRESA: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
LÉKAŘ: MUDr. Markéta Škodová
TELEFON: 567 157 111
MAIL: skodao@nemji.cz

Nemocnice Pardubice

ADRESA: Kyjevská 44 Pardubice IV, 530 03
LÉKAŘ: Prim. MUDr. Petr Gaier
TELEFON: 466 011 111
MAIL: petr.geier@nempk.cz

Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

ADRESA: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem
LÉKAŘ: MUDr. Vladimíra Saková
TELEFON: 477 112 905
MAIL: vladimira.sakova@kzcr.eu

Neurologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

ADRESA: "B.Němcové 585/54 370 01 České Budějovice "
LÉKAŘ: MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
TELEFON: 387 875 801
MAIL: ostry@nemcb.cz

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

ADRESA: V Úvalu 84, 150 06  Praha 5
LÉKAŘ: MUDr. Zuzana Matoušová
TELEFON: 224 436 802
MAIL: zuzmat62@gmail.com

NZZ- Privátní ordinace neurologie

ADRESA: Plácelova 1257, 500 03 Hradec Králové
LÉKAŘ: Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
TELEFON: 495 532 000
MAIL: radomir.talab@gmail.com

Neurologická klinika VFN a 1.LF UK

ADRESA: Kateřinská 468/30, 128 20 Praha 2
LÉKAŘ: MUDr. Petr Mečíř, MBA
TELEFON: 224 965 524
MAIL:  mecir.petr@vfn.cz

Neurologie Valašské Meziříčí

ADRESA: Kálalova 846,  75701 Valašské Meziříčí
LÉKAŘ: MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D.
TELEFON: 571 613 471
MAIL: bohdan.krupka@seznam.cz, ordinace@krupka-neurologie.cz

Oblastní nemocnice Náchod

ADRESA: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
LÉKAŘ: Prim. MUDr. Miroslav Škoda
TELEFON: 491601214
MAIL: skoda.miroslav@nemocnicenachod.cz

Centrum neurologické péče s.r.o.

ADRESA: Jiráskova 1389, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
LÉKAŘ: MUDr. Ladislav Pazdera
TELEFON: 604 363 823
MAIL: pazdera@neurol.cz

Neurologické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati a.s.

ADRESA: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
LÉKAŘ: Prim. MUDr. Jan Bartoník
TELEFON: 577 552 080
MAIL: jan.bartonik@bnzlin.cz

Neurologického oddělení, Krajská nemocnice Liberec

ADRESA: Husova 357/10, 460 63 Liberec
LÉKAŘ: MUDr. Dana Peprlová
TELEFON: 485 312 715
MAIL: dana.peprlova@nemlib.cz

Neurologické oddělení, Nemocnice Teplice o.z., Krajská zdravotní a.s.

ADRESA: Duchcovská 53, 415 29 Teplice
LÉKAŘ: Prim. MUDr. Marta Vachová
TELEFON: 417 519 285
MAIL: marta.vachova@kzcr.eu

Nadační fond Hedalga

IČO: 09407782
Blahoslavova 72/4, 750 02 Přerov
Číslo účtu nadačního fondu u KB :  123-2194760217/0100

 

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

fond@hedalga.cz
+420 776 766 962

Partneři: